Företaget

Inredningsarkitekt

Det väsentliga är människan. Hennes kroppsmått, rörelsemått men framför allt hennes upplevelsemått. Som inredningsarkitekt har vi en träning i att behärska den speciella skala som betingas av människan och hennes mått – vår närmiljö. Att ändra position, byta perspektiv, variera skala, men hela tiden väga delarna mot helheten – är vår arbetsmetod. En dålig miljö skapar problem, även ur funktionell och ekonomisk synvinkel. I en god arbetsmiljö äger delarna varandra.Vi har överblick över i marknaden förekommande produkter och material. Vi har erfarenhet av att lösa olika problem och kan snabbtskapa alternativa skisser och förslag. I växelspelet mellan olika specialister och beställare/brukare söker vi tillsammans den optimala lösningen.

SKALA Arkitekter AB

Företaget har varit verksamt sedan 1977. Vi arbetar med inredningsprojektering och ombyggnader i “gränslandet mellan hus och inredning”, med programarbete, studier av arbetsprocesser, installationssamordning, belysningsplanering, skyltprogram, färgsättning, specialritad inredning mm. Vi har erfarenhet av information, samråd och presentation, en viktig del i alla projekt. Visualisering av skisser och ideér ända fram till färdiga förslag med perspektiv, modeller mm. Specialritning av inredning förekommer som en del i många av våra projekt och en stor resurs i denna verksamhet är vår “formverkstad” där vi har möjlighet att ta fram prototyper på möbler, diskar etc, men även utsnitt av rumsvolymer i fullskala.

Våra arbetsområden: Universitetslokaler, kontor, skolor, vårdanläggningar, bibliotek, bostäder, utställningar, hörsalar och produktdesign för hem / offentlig miljö